گروه رسانه‌ای حکمت
 

حکمت

نام مجموعه فیلمهای کوتاهی است که با موضوعات مختلف دینی، اجتماعی، علمی و خانوادگی می‌کوشد تا پیشنهادهایی برای بهتر بودن و بهتر زیستن ارائه دهد تا بتوانیم بندگانی شایسته برای پروردگار، و عضوی مفید و مؤثر برای خانواده و جامعه خود باشیم

حکمت

جهت‌گیری سیاسی نداشته و در پیِ تنش‌زایی مذهبی نیست؛ بلکه می‌کوشد تا با بهره‌گیری از تعالیم آسمانی قرآن، حکمت گهربار نبوی، رهنمود علمای دین و یافته‌های دانشمندان، زمینه‌ای فراهم آورد تا جویندگان طریقت، پویندگان حقیقت باشند

حکمت

از شعار دادن و تکرار کلیشه‌ها شدیداً پرهیز می‌کند و سعی در بیان نکات و ضروریاتی دارد که جایشان در رسانه‌ها خالی است

 
124کل پروژه ها
114پروژه صوتی
6اینفوگرافیک
3012

اهداف گروه رسانه‌ای حکمت

 

«حکمت» جهت‌گیری سیاسی نداشته و در پیِ تنش‌زایی مذهبی نیست؛ بلکه می‌کوشد تا با بهره‌گیری از تعالیم آسمانی قرآن، حکمت گهربار نبوی، رهنمود علمای دین و یافته‌های دانشمندان، زمینه‌ای فراهم آورد تا جویندگان طریقت، پویندگان حقیقت باشند.

 
 

مجموعه فیلمهای کوتاه با موضوعات مختلف دینی، اجتماعی، علمی و خانوادگی

حکمت

پیشنهادهایی برای بهتر بودن و بهتر زیستن ارائه می‌دهد تا بتوانیم بندگانی شایسته برای پروردگار، و عضوی مفید و مؤثرحکم برای خانواده و جامعه خود باشیم.

حکمت

» از شعار دادن و تکرار کلیشه‌ها شدیداً پرهیز می‌کند و سعی در بیان نکات و ضروریاتی دارد که جایشان در رسانه‌ها خالی است

رساندن بیشترین محتوا در کمترین زمان

 
مشاهده پروژه ها